Miljolare.no

Slekt: Kirsebærslekta (Prunus)

Planteregistreringer
24.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Ask (Fraxinus excelsior)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Eik (Quercus)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
 
Planteregistreringer
26.08.2021
Bodin videregående skole
Hunstadtoppen (Bodø, Nordland)
Bjørk (Betula pubescens)
Hegg (Prunus padus)
 
Planteregistreringer
24.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Rødlønn (Acer rubrum)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Ask (Fraxinus excelsior)
Osp (Populus tremula)
Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Gråselje (Salix cinerea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Norsk asal (Sorbus norvegica)
Lind (Tilia cordata)
Bergalm (Ulmus glabra subsp. montana)
 
Planteregistreringer
25.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Spisslønn (Acer platanoides)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Sløke (Angelica sylvestris)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
Planteregistreringer
18.08.2021
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Svartor (Alnus glutinosa)
Gråor (Alnus incana)
Bjørk (Betula pubescens)
Pors (Myrica gale)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus)
Selje (Salix caprea)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
Lind (Tilia cordata)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
15.06.2021
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
17.04.2021 Ankomst rødvingetrost
03.05.2021 Blomstring stemorsblom
24.04.2021 Ankomst stær
13.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
30.03.2021 Sang for første gang svarttrost
13.06.2021 Voksenstadiet sørgekåpe
02.06.2021 Blomstring ballblom
28.03.2021 Blomstring blåveis
18.03.2021 Sang for første gang bokfink
13.06.2021 Ankomst dvergspett
31.05.2021 Blomstring enghumleblom
11.06.2021 Blomstring engsmelle
31.05.2021 Blomstring firblad
24.04.2021 Ankomst gråtrost
17.04.2021 Blomstring gullstjerne
07.06.2021 Blomstring harerug
20.05.2021 Bladsprett (musøre) hegg
30.03.2021 Blomstring hestehov
03.06.2021 Blomstring tiriltunge
03.06.2021 Blomstring hundekjeks
25.03.2021 Voksenstadiet husflue
12.06.2021 Blomstring hvitkløver
17.04.2021 Blomstring hvitveis
24.04.2021 Ankomst jernspurv
31.05.2021 Blomstring jonsokkoll
22.02.2021 Sang for første gang kjøttmeis
15.05.2021 Blomstring korsknapp
28.05.2021 Blomstring liljekonvall
20.04.2021 Ankomst linerle
13.05.2021 Ankomst løvsanger
02.05.2021 Blomstring marianøkleblom
19.05.2021 Blomstring markjordbær
15.04.2021 Blomstring marsfiol
08.06.2021 Blomstring prestekrage
07.03.2021 Ankomst ringdue
31.05.2021 Blomstring rød jonsokblom
12.06.2021 Blomstring rødkløver
01.04.2021 Ankomst rødstrupe
31.05.2021 Blomstring tveskjeggveronika
26.05.2021 Ankomst tårnseiler
15.05.2021 Blomstring vinterkarse
15.04.2021 Blomstring vårpengeurt
29.03.2021 Voksenstadiet bier og humler
25.03.2021 Voksenstadiet steinfluer
15.05.2021 Blomstring løvetannslekta
31.05.2021 Blomstring storkenebb
 
Planteregistreringer
01.06.2021
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Knereverumpe (Alopecurus geniculatus)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Sløke (Angelica sylvestris)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Snelleslekta (Equisetum)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Grasstjerneblom (Stellaria graminea)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
 
Fenologi
22.05.2021
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Alm (Ulmus glabra)
 
Når kommer våren?
22.05.2021
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2021 Blomstring hegg
 
Når kommer våren?
22.05.2021
Per Ole Lunden
Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
19.05.2021 Blomstring hegg
 
Når kommer våren?
19.05.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
17.05.2021 Blomstring kirsebær
19.05.2021 Blomstring solbær
 
Når kommer våren?
18.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.05.2021 Blomstring kirsebær
18.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
 
Når kommer våren?
17.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2021 Blomstring engkarse
17.05.2021 Sang for første gang hagesanger
17.05.2021 Blomstring hegg
17.05.2021 Blomstring liljekonvall
 
Når kommer våren?
16.05.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
14.05.2021 Blomstring hegg
16.05.2021 Blomstring rødhyll
14.05.2021 Voksenstadiet honningbier
14.05.2021 Blomstring rhododendronslekta
 
Når kommer våren?
14.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.05.2021 Blomstring hegg
10.05.2021 Bladsprett (musøre) svartor
10.05.2021 Bladsprett (musøre) svensk asal
10.05.2021 Bladsprett (musøre) trollhegg
 
1 - 15 av 533 siste»»