Miljolare.no

Klasse: Blekksprut (Cephalopoda)

Blekksprut (Cephalopoda)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Blekksprutene er de mest avansert utviklede bløtdyrene. De har et komplekst nervesystem, og velutviklede sanseorganer. Det ytre skallet mangler, eller er redusert til et indre skall hos alle arter som finnes langs norskekysten. Blekksprutene er rovdyr og de frittsvømmende artene er aktive jagere på fisk. Blekksprutenes muskler i kappen og tentaklene er god mat, og blir av mange regnet som en delikatesse. I Norge finnes det flere arter blekksprut. De to mest vanlige, sepia (Sepia officinalis) og akkar (Loligo vulgaris) hører begge til i overorden Decapodiformes (tiarmet blekksprut).

Engelsk navn: Octopuses and Squids

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Blekksprut (Cephalopoda)
Underklasse   Coleoidea
Orden    Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)