Miljolare.no

Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)

Fisk og fangst i saltvatn
05.07.2019
Roar Jørgensen
Tranøybotn, Alfredgrunnen (Tranøy, Troms)
(Alfredgrunnen øst)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Skrubbe (Platichthys flesus)
 
Fisk og fangst i saltvatn
18.06.2019
Senja videregående skole
Finnfjordbotn, kai (Lenvik, Troms)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
 
Fisk og fangst i saltvatn
18.06.2019
Senja videregående skole
Finnfjordbotn, kai (Lenvik, Troms)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Tanglopper (Amphipoda)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Grønnsjøpiggsvin (Psammechinus miliaris)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Martaum (Chorda filum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Knivskjell (Solenidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Krusflik (Chondrus crispus)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Hordaland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Svømmekrabber (Portunidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Leddormer (Annelida)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Kongesnegler (Buccinidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sirkelskjell (Dosinia exoleta)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Hordaland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Søl (Palmaria palmata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Hordaland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Hordaland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
 
1-15 av 8246 siste»»