Miljolare.no

Art: Japansk drivtang (Sargassum muticum)

Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Opphavsrett: Stein Mortensen

Kjennetegn: Dette er den fjerde tangarten med blærer. Den har tallrike små (2-3mm) runde flyteblærer som sit på ein liten stilk.. Algen finst frå om lag ein halv meters djup og nedover. Om våren veks det ut eittårige greiner som blir inntil 2 m lange, og har tett med blærer og små avlange blad. Om hausten løsner greinene og driv avstad.

Japansk drivtang er relativt ny i Noreg (sidan 1988) og spreier seg ved å drive laust eller festa til trestammer, båtskrog og liknande. Han veks spreidt langs kysten frå Østfold til Sogn og Fjordane. På Sørlandet er han blitt svært vanleg og likar seg best i bukter som er verna mot vind, og i sund med skjell og sandbotn.

Forvekslingsarter: Mykt kjerringhår (Desmarestia viridis), Vanlig kjerringhår (Desmarestia aculeata)

Fremmedartslista 2018: Svært høy risiko

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Divisjon  Brunalgar (Phaeophyta)
Klasse   Brunalgar (Phaeophyceae)
Orden    Tang (Fucales)
Familie     Sargassaceae
Slekt      Sargassum
Art       Japansk drivtang (Sargassum muticum)