Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLokalitetLenke til Artskart
Bakkestjerne (Erigeron acer)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Kratthumleblom (Geum urbanum)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)05.06.202301.06.2023Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark) 
Korsved (Viburnum opulus)05.06.202305.06.2023Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland) 
Rogn (Sorbus aucuparia)05.06.202304.06.2023Enge (Etne, Vestland) 
Engkarse (Cardamine pratensis)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Geitrams (Epilobium angustifolium)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Løvetannslekta (Taraxacum sp.)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Skvallerkål (Aegopodium podagraria)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Skognesle (Urtica dioica var. holosericea)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Marikåpeslekta (Alchemilla sp.)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Rødkløver (Trifolium pratense)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Mjødurt (Filipendula ulmaria)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Engsyre (Rumex acetosa)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Pors (Myrica gale)05.06.202305.06.2023Kjeldevatnet (Stryn, Vestland) 
Grasstjerneblom (Stellaria graminea)05.06.202304.06.2023Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal) 
Grøftesoleie (Ranunculus flammula)05.06.202304.06.2023Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal) 
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Heistarr (Carex binervis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Matsyre (Rumex acetosa subsp. acetosa)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Rødsvingel (Festuca rubra)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Kaprifol (Lonicera caprifolium)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørnebærslekta (Rubus spp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Smalkjempe (Plantago lanceolata)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørnemose (Polytrichum sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Torvmoser (Sphagnum sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Geitrams (Epilobium angustifolium)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Røsslyng (Calluna vulgaris)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Pors (Myrica gale)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Bjørk (Betula pubescens)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Rome (Narthecium ossifragum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Melbær (Arctostaphylos uva-ursi)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Klokkelyng (Erica tetralix)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Purpurlyng (Erica cinerea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Einer (Juniperus communis)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Skogstjerne (Trientalis europaea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Rogn (Sorbus aucuparia)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Selje (Salix caprea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Krypvier (Salix repens var. repens)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tepperot (Potentilla erecta)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Vierslekta (Salix sp.)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Einstape (Pteridium aquilinum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Fagerperikum (Hypericum pulchrum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tiriltunge (Lotus corniculatus)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Firkantperikum (Hypericum maculatum)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Hårsveve (Hieracium pilosella)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Ugrasløvetann-gruppa (Ruderalia)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland) 
Blåbær (Vaccinium myrtillus)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)04.06.202303.06.2023Krossleitet (Øygarden, Vestland)Artsdatabanken logo