Miljolare.no

Artstre

Alle organismer har en evolusjonær historie som viser et slektskap til andre organismer og grupper (taksa). Et artstre er basert på dette slektskapet, og er systematisk inndelt hierarkiske grupper. Artstreet starter med å dele inn organismene i riker, som dyr, planter, bakterier osv. Følger man grenene i artstreet helt ut, ender man til slutt opp med en art.

Systematikk:

Bakterieriket
Eubacteria

Dyreriket
Animalia

Slimriket
Amoebozoa

Urdyrriket
Cercozoa