Miljolare.no

Underklasse: Heterodonta

Livet i fjæra
16.03.2022
Knut Hamsun videregående skole/Avd Hamarøy
Leinesfjorden (Steigen, Nordland)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Knivskjell (Solenidae)
Livet i fjæra
22.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella vulgata)
Svømmekrabber (Portunidae)
 
Livet i fjæra
22.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Nøttesnutebille (Curculio nucum)
Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Dyreriket (Animalia)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Kamstjerne (Astropecten irregularis)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Knivskjell (Solenidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.2021
Samfundets skole Egersund
Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
(Støre/Eigerøy)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Knivskjell (Solenidae)
Ålegras (Zostera marina)
 
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Venusskjell (Veneridae)
 
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
 
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Knivskjell (Solenidae)
 
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
 
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
 
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
08.09.2021
Bergsfjord Oppvekstsenter/Avd skole
Bergsfjord (Loppa, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Knivskjell (Solenidae)
1 - 15 av 2 808 siste»»