Miljolare.no

Rekke: Svamper (Porifera)

Svamper (Porifera)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Kjennetegn: Svamper er primitive flercellede dyr uten egentlige organer. Svampene kan ikke artsbestemmes skikkeleg uten mikroskop og generelt kjenner vi lite til økologien og utbredelsen til disse dyrene. Formen på kiselnålene er viktige artskjenneteikn.

De fleste artene er marine, men noen få finnes også i ferskvann.

I Norge har vi fem ferskvannsarter. Svampane i ferskvann har en gelélignende grunnsubstans. I denne substansen finnes cellene og en rekke kiselnåler som utgjør skjelettet. På overflaten finnes små åpninger der vann suges inn. Inne i svampen blir vannet filtrert for næringspartikler før det strømmer ut gjennom små åpningar.

Svampene er inndelt i fire klasser, kalksvampar (Calcarea), kisel- og hornsvampar (Demospongiae), Glassvamper (Hexactinellida), og Korallsvamper (Sclerospongiae). Bare arter i klassene Calcarea og Demospongiae finnes langs norskekysten, og det er bare Demospongiae som har arter som lever i ferskvann.

Andre navn: svampar

Engelsk navn: Sponges

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Svamper (Porifera)
Klasse  Horn- og kiselsvamper (Demospongia)
Familie   Clionidae
Slekt    Cliona
Familie   Halichondriidae
Slekt    Halichondria
Familie   Spongillidae
Slekt    Spongilla