Miljolare.no

Art (sp.): Anabaena cf. flos-aquae

Anabaena cf. flos-aquae
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Hos denne arten, A.flos-aquae, danner kke cellene slike regelmessige kolonier som forrige art, men mer uregelmessige nøster.
Hvileceller er de store cellene som du ser på kjeden til venstre på bildet, litt ovenfor ligger en heterocyste, liten og rund. Heterocystene har evne til nitrogenfiksering. Hvilecellene er overlevelsesceller under ugunstige forhold. De andre cellene er vanlige vegetative celler.

Dette er kanskje en av de mest utbredte Anabaena-artene i Norden. Finnes i alle vanntyper, men mest i eutrofe vann. Cellestørrelsen 4-10my.

Kan danne vannblomst.

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Nostocales
Familie    Oscillatoriaceae
Slekt     Anabaena
Art (sp.)      Anabaena cf. flos-aquae