Miljolare.no

Familie: Ranidae

Dyreobservasjoner
23.06.2021
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Når kommer våren?
19.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.05.2021 Egg buttsnutefrosk
19.05.2021 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
15.04.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.04.2021 Larver buttsnutefrosk
15.04.2021 Voksenstadiet dagpåfugløye
15.04.2021 Bladsprett (musøre) europalerk
09.04.2021 Gåsunger selje
15.04.2021 Voksenstadiet sitronsommerfugl
 
Amfibium og krypdyr
08.09.2020
Ostereidet barneskule
Ostereidet (Alver, Vestland)
Spissnutefrosk (Rana arvalis)
 
Dyreobservasjoner
02.09.2020
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
Spissnutefrosk (Rana arvalis)
Når kommer våren?
04.05.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.05.2020 Egg buttsnutefrosk
04.05.2020 Bladsprett (musøre) gråor
04.05.2020 Blomstring starr
 
Når kommer våren?
03.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
03.05.2020 Egg buttsnutefrosk
03.05.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
Når kommer våren?
21.04.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.04.2020 Første observasjon buttsnutefrosk
21.04.2020 Ankomst gransanger
21.04.2020 Sang for første gang gransanger
21.04.2020 Voksenstadiet vannløpere
 
Når kommer våren?
13.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.04.2020 Larver buttsnutefrosk
13.04.2020 Blomstring selje
13.04.2020 Blomstring tunbalderbrå
 
Når kommer våren?
19.03.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
19.03.2020 Egg buttsnutefrosk
19.03.2020 Blomstring hvitveis
19.03.2020 Blomstring skjellrot
18.03.2020 Ankomst stær
17.03.2020 Første observasjon stålorm
19.03.2020 Blomstring vassarve
 
Dyreobservasjoner
02.05.2019
Kirkeby skole
(Nittedal, Viken)
Elg (Alces alces)
Skogsmaur (Formica sp.)
Harlekinmarihøne (Harmonia axyridis)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Hoggorm (Vipera berus)
 
Når kommer våren?
29.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.04.2019 Larver buttsnutefrosk
29.04.2019 Blomstring enghumleblom
28.04.2019 Blomstring markjordbær
28.04.2019 Blomstring forglemmegei
 
Når kommer våren?
20.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.04.2019 Egg buttsnutefrosk
20.04.2019 Første observasjon buttsnutefrosk
 
Når kommer våren?
18.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
18.04.2019 Voksenstadiet aurorasommerfugl
18.04.2019 Egg buttsnutefrosk
18.04.2019 Voksenstadiet løpebiller
 
Når kommer våren?
22.03.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.03.2019 Egg buttsnutefrosk
 
1 - 15 av 258 siste»»