Miljolare.no

Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)

Beinfisk (Actinopterygii)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Det er store geografiske forskjeller på mangfoldet av fisk i norske innsjøer. Utbredelsesmønsteret er for en stor del bestemt av innvandringshistorien etter siste istid. Anadrome fisk (som lever både i salt- og ferskvann) vandret tidlig inn fra vest, og invaderte kysten etterhvert som isen trakk seg tilbake. De klarte å komme seg ganske langt innover i landet fordi landhevingen ikke hadde skapt så store hindringer ennå (dagens utbredelse er imidlertid også modifisert av menneskelig utsetting). Senere førte landhevingen til at østersjøområdet ble avstengt fra havet og dannet en stor innsjø, Ancylussjøen. Fra denne vandret artene periodevis vestover. I den første perioden kunne de mindre varmekjære artene (abbor, gjedde, sik, m. fl.) også vandre nordover og krysse det nåværende vannskillet mot Finnmark. Senere ble også denne vandringsmuligheten stengt av landhevingen. Den neste gruppen ble derfor begrenset til østlandet, og kalles også Mjøs-gruppen. Den består av fisk som f. eks. mort, lagesild og brasme. Den tredje og siste gruppen er begrenset til Østfold og Akershus, og de fleste artene har nordgrense ved Øyeren i Akershus. Hit hører arter som gjørs, flire, asp og stam.

De marine artene er naturlig nok ikke påvirket av de samme geografiske faktorene som ferskvannsartene. Det finnes mange arter som lever hele sitt liv på grunt vann langs kysten, men en del arter som lever på dypt vann eller vandrer store havstrekninger, kommer til kysten for å gyte.

Andre navn: fisk, strålefinnefisk

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Beinfisk (Actinopterygii)
Orden    Flyndrefisk (Pleuronectiformes)
Orden    Gjeddefisk (Esociformes)
Orden    Horngjel, flygefisk (Beloniformes)
Orden    Karpefisker (Cypriniformes)
Orden    Krøklefisk (Osmeriformes)
Orden    Laksefisker (Salmoniformes)
Orden    Mallefisk (Siluriformes)
Orden    Marulker (Lophiiformes)
Orden    Perciformes
Orden    Sildefisk (Clupeiformes)
Orden    Stiklingfisker (Gasterosteiformes)
Orden    Torskefisk (Gadiformes)
Orden    Ulkefisker (Scorpaeniformes)
Orden    Zeiformes
Orden    Ålefisk (Anguilliformes)