Miljolare.no

Klasse: Øyeflagellater (Euglenophyceae)

Øyeflagellater (Euglenophyceae)

Navnet øyeflagellat kommer fra at algene har en stor og synlig øyeflekk som ligger fritt og uten tilknytning til kloroplastene. Den kan ikke fokusere, men skaffer likevel en orientering i forhold til lyskilder. Algene er encellete og kan bli opptil 0.5 mm lange.

De har som regel to flageller som er festet i bunnen av en innbuktning i forenden som kalles svelget. Mange av flagellatene kan skifte tilstandsform ved at cellene avrundes og irmleires i slim (palmellastadium). De omfatter fargeløse (heterotrofe) og fargede (autotrofe) former. En typisk biotop er irundre, næringsrike vannansamlinger. Alle undersøkte algene i denne gruppen er avhengig av tilførsel av B-vitaminer, spesielt B12. Dette er utnyttet i legevitenskapen hvor algen brukes som testorganisme for å måle selv ganske små konsentrasjoner av B12 i en prøve. Mengden av stoffet måles ut fra veksten av testorganismen.

Andre navn: augeflatellatar, øyenflagellater

Systematikk:

RikeUrdyrriket (Cercozoa)
Divisjon Øyeflagellater (Euglenophyta)
Klasse  Øyeflagellater (Euglenophyceae)
Slekt   Euglena
Slekt   Phacus
Slekt   Trachelomonas