Miljolare.no

Klasse: Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)

Blågrønnalgene ble tidligere plassert i planteriket, men har flere fellestrekk med bakterier enn med alger. Blant annet har de ikke cellekjerne. Fotosyntesen er knyttet til selve cellemembranen. Blågrønnbakteriene omfatter ca 150 slekter med 1500 arter. De finnes i ferskvann, brakkvann, saltvann, i og på jord og på fuktige klipper. Noen trives i varme kilder med temperatur opptil 75 garder celsius, andre lever i klippesprekker i ørkener, men andre igjen finnes i arktisk klima. Hovedmengden av blågrønnalger finnes imidlertid i ferskvann. Det finne både planktoniske og fastsittende former.

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Chroococcales
Slekt    Achroonema
Slekt    Aphanothece
Slekt    Chroococcus
Slekt    Coelosphaerium
Slekt    Eucapsis
Slekt    Gomphosphaeria
Slekt    Merismopedia
Slekt    Microcystis
Orden   Nostocales
Familie    Oscillatoriaceae
Familie    Rivulariaceae
Familie    Scytonemataceae
Familie    Stigonemataceae
Orden   Synechococcales
Familie    Merismopediaceae