Miljolare.no

Klasse: Svepeflagellater (Prymnesiophyceae)

Svepeflagellater (Prymnesiophyceae)
Opphavsrett: Brage Førland

Svepeflagellatene er små alger som kan opptre i store antal i våre farvatn.
Av marine arter er det spesielt slekter innenfor gruppen svepeflagellater som er blitt kjent gjennom algeopp-blomstringer hvor giftige arter har forårsaket store skader på annet liv i havet.
Spesielt ble marine, giftige arter innenfor slektene Chrysocromulina og Prymnesium kjent fra skadelige oppblomstringer bare få år tilbake. Chatonella har skapt problemer for oppdrettsnæringen. På grunn av størrelsen og at cellene er uten cellevegg, er disse algene svært vanskelig å bestemme i en planktonprøve.

Andre navn: svepeflagellatar

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Klasse Svepeflagellater (Prymnesiophyceae)
Orden  Isochrysidales
Slekt   Emiliania
Art    Emiliania huxleyi
Orden  Prymnesiales
Slekt   Chrysochromulina
Art    Chrysochromulina parva
Slekt   Gelealge (Phaeocystis)