Miljolare.no

Rekke: Svelgflagellater (Cryptophyta)

Svelgflagellater (Cryptophyta)

Små flagellater uten fast cellevegg
(3- 30 µm) med dråpeform eller bønneform. De er vanskelege å identifisere til art. Cellene lever ei og ei og har flageller med ulik lengde. Noen slekter manglar pigment og har dermed ein heterotrof ernæringsmåte. Cellene har ei ryggside og ei bukside. I framenden har de et svelg som er typisk for svelgflagellatene. Svelgflagellater finst i så godt som alle innsjøer gjennom heile året. Gruppa er viktig i næringskjeden og viktig føde for dyreplankton.

Svelgflagellatene kan ved masseoppblomstring gi usmak på drikkevatn.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Svelgflagellater (Cryptophyta)
Familie  Cryptomonadaceae
Slekt   Chilomonas
Slekt   Cryptomonas
Art    Cryptomonas erosa
Art    Cryptomonas marssonii
Slekt   Rhodomonas
Art    Rhodomonas lacustris
Familie  Katablepharidaceae
Slekt   Katablepharis
Art    Katablepharis ovalis