Miljolare.no

Slekt: Dinobryon

Dinobryon

Slekten Dinobryon er karakterisert ved at cellene sitter i rørformede hus. Cellene forekommer dels alene og dels i buskformede kolonier. I cellene finnes to gulbrune kromatoforer og en rød øyenflekk. Dinobryon kan ta opp bakterier og har heterotrof ernæring i tillegg til at den har fotosyntese. Dette kalles miksotrofi.

Cellene har to ulike lange flageller. Formen på husene er jevnt avspisset til kremmerhus. Enkeltceller kan løsrives og danne nye kolonier. Danner cyster (hvileceller) som er runde.

Dinobryon-artene utgjør et betydelig innslag i sjøer og dammer , spesielt i oligotrofe og sure miljø.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Klasse  Gullalger (Chrysophyceae)
Familie   Dinobryaceae
Slekt    Dinobryon
Art     Dinobryon bavaricum
Art     Dinobryon borgei
Art     Dinobryon crenulatum
Art     Dinobryon cylindricum
Art     Dinobryon divergens
Art     Dinobryon korschikovii
Art     Dinobryon njakajaurense
Art     Dinobryon sertularia
Art     Dinobryon sertularia v protuberans
Art     Dinobryon sociale
Art     Dinobryon suecicum