Miljolare.no

Orden: Chlorococcales

Chlorococcales
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Denne ordenen er svært artsrik. Ubevegelige celler uten flagell. Encellede eller kolonidannende. Ordenen omfatter en hel rekke slekter som ikke alle er lette å bestemme. De fleste artene i denne ordenen krever varmt og næringsrikt vann.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Chlorococcales
Slekt    Ankistrodesmus
Slekt    Ankyra
Slekt    Botryococcus
Slekt    Coelastrum
Slekt    Crucigenia
Slekt    Crucigeniella
Slekt    Desmatractum
Slekt    Dictyosphaerium
Familie    Hydrodictyaceae
Slekt    Kirchneriella
Slekt    Korshikoviella
Slekt    Monoraphidium
Slekt    Nephrocytium
Slekt    Oocystis
Slekt    Pediastrum
Slekt    Planktosphaeria
Slekt    Quadrigula
Slekt    Scenedesmus
Slekt    Schroederia
Slekt    Selenastrum
Slekt    Sphaerocystis
Slekt    Tetraedron