Miljolare.no

Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)

Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Krasing (Corallina officinalis)
Sagtang (Fucus serratus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Grønnalger (Chlorophyta)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
håkonshella (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Krasing (Corallina officinalis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Dyreriket (Animalia)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Snegler (Gastropoda)
Stortare (Laminaria hyperborea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Sjøroser (Actinaria)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Snegler (Gastropoda)
Stortare (Laminaria hyperborea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Krepsdyr (Crustacea)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Muslinger (Bivalvia)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Livet i fjæra
10.06.2020
Kvislabakken skole
Skattval (Stjørdal, Trøndelag)
Butare (Alaria esculenta)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Krepsdyr (Crustacea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Venusskjell (Veneridae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Knivskjell (Solenidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
1-15 av 7348 siste»»