Miljolare.no

Familie: Starrfamilien (Cyperaceae)

Planteregistreringer
03.06.2023
Frede Thorsheim
Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Heistarr (Carex binervis)
Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Matsyre (Rumex acetosa subsp. acetosa)
Når kommer våren?
31.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
31.05.2023 Blomstring kristtorn
29.05.2023 Blomstring spansk kjørvel
31.05.2023 Blomstring duskmyrull
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2023 Blomstring hvitlyng
26.05.2023 Blomstring rogn
26.05.2023 Blomstring rosenrot
26.05.2023 Blomstring skogkarse
26.05.2023 Blomstring skogstjerneblom
26.05.2023 Blomstring småsyre
26.05.2023 Blomstring myrull
Når kommer våren?
14.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.05.2023 Blomstring bjørneskjegg
14.05.2023 Blomstring bleikveronika
14.05.2023 Blomstring heiblåfjær
14.05.2023 Blomstring stivstarr
14.05.2023 Blomstring tepperot
14.05.2023 Blomstring tveskjeggveronika
Når kommer våren?
26.04.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.04.2023 Blomstring torvmyrull
25.04.2023 Bladsprett (musøre) ørevier
Når kommer våren?
24.04.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.04.2023 Blomstring starrslekta
Når kommer våren?
21.04.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.04.2023 Voksenstadiet grønn sandjeger
21.04.2023 Blomstring storfrytle
21.04.2023 Blomstring torvmyrull
Når kommer våren?
06.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2022 Blomstring myrull
Når kommer våren?
15.05.2022
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
15.05.2022 Blomstring skrubbær
15.05.2022 Blomstring tyttebær
15.05.2022 Blomstring bjørneskjegg
Når kommer våren?
08.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.05.2022 Blomstring bjørneskjegg
08.05.2022 Blomstring hvitlyng
08.05.2022 Blomstring dvergbjørk
Når kommer våren?
16.04.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
16.04.2022 Blomstring hårfrytle
16.04.2022 Blomstring myrull
Når kommer våren?
08.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.04.2022 Blomstring torvmyrull
Når kommer våren?
04.06.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
04.06.2021 Blomstring blokkebær
04.06.2021 Blomstring heiblåfjær
04.06.2021 Blomstring skogstjerne
04.06.2021 Blomstring myrull
Når kommer våren?
05.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2021 Blomstring bekkeblom
04.05.2021 Blomstring bjørneskjegg
04.05.2021 Blomstring blåbær
05.05.2021 Blomstring blåfjær
05.05.2021 Blomstring nyresoleie
Når kommer våren?
04.04.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
04.04.2021 Sang for første gang måltrost
04.04.2021 Blomstring torvmyrull
1 - 15 av 343 siste»»