Miljolare.no

Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)

Når kommer våren?
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
02.06.2022 Blomstring ballblom
18.06.2022 Blomstring blåklokke
24.03.2022 Blomstring blåveis
21.03.2022 Ankomst bokfink
18.06.2022 Blomstring engsmelle
28.05.2022 Blomstring gjerdevikke
20.04.2022 Ankomst gransanger
17.04.2022 Blomstring gullstjerne
16.05.2022 Ankomst hagesanger
06.06.2022 Blomstring harerug
15.05.2022 Bladsprett (musøre) hegg
28.05.2022 Blomstring hundekjeks
01.06.2022 Blomstring jonsokkoll
07.05.2022 Blomstring korsknapp
18.05.2022 Blomstring liljekonvall
16.05.2022 Ankomst løvsanger
29.04.2022 Blomstring marianøkleblom
28.05.2022 Blomstring markjordbær
26.04.2022 Ankomst munk
16.05.2022 Ankomst møller
10.06.2022 Blomstring prestekrage
01.06.2022 Blomstring rød jonsokblom
18.06.2022 Blomstring rødkløver
19.04.2022 Sang for første gang rødvingetrost
20.04.2022 Ankomst sanglerke
20.04.2022 Sang for første gang sanglerke
18.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2022 Blomstring skogfiol
28.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
02.06.2022 Blomstring småsyre
29.04.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe
28.05.2022 Blomstring tiriltunge
28.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
18.04.2022 Blomstring tysbast
21.05.2022 Ankomst tårnseiler
19.04.2022 Ankomst vintererle
07.05.2022 Blomstring vinterkarse
12.04.2022 Blomstring vårpengeurt
01.06.2022 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
01.05.2022 Bladsprett (musøre) bjørk
15.03.2022 Ankomst bokfink
06.04.2022 Blomstring hestehov
20.04.2022 Blomstring hvitveis
26.04.2022 Ankomst linerle
13.03.2022 Ankomst ringdue
20.03.2022 Ankomst rødstrupe
04.04.2022 Blomstring selje
20.03.2022 Ankomst stær
15.03.2022 Ankomst svarttrost
 
Når kommer våren?
17.06.2022
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
17.06.2022 Blomstring gåsemure
17.06.2022 Blomstring krypsoleie
17.06.2022 Ankomst sandsvale
 
Når kommer våren?
12.06.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerddalen (Tysvær, Rogaland)
22.04.2022 Voksenstadiet dagpåfugløye
16.04.2022 Blomstring engkarse
15.05.2022 Ankomst gjøk
14.04.2022 Blomstring hvitveis
 
Fenologi på Nordkalotten
07.06.2022
Alta ungdomsskole
Skogly (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
07.06.2022 Blomstring ballblom
 
Når kommer våren?
06.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.06.2022 Blomstring blålyng
06.06.2022 Blomstring fjellpryd
06.06.2022 Blomstring greplyng
05.06.2022 Blomstring grøftesoleie
Når kommer våren?
06.06.2022
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
05.06.2022 Blomstring ballblom
04.06.2022 Blomstring kattefot
05.06.2022 Blomstring rødhyll
04.06.2022 Blomstring stemorsblom
 
Når kommer våren?
04.06.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2022 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2022 Blomstring grøftesoleie
04.06.2022 Blomstring krushøymol
04.06.2022 Blomstring ryllikslekta
 
Når kommer våren?
03.06.2022
Charlotte Bakke
Herøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
24.05.2022 Blomstring krypsoleie
 
Når kommer våren?
31.05.2022
Charlotte Bakke
Tresodden (Haugesund, Rogaland)
29.04.2022 Blomstring nyresoleie
29.04.2022 Blomstring marikåpe
 
Når kommer våren?
30.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
30.05.2022 Blomstring trollbær
 
Når kommer våren?
26.05.2022
Charlotte Bakke
Åsen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
22.05.2022 Blomstring enghumleblom
22.05.2022 Blomstring hundekjeks
22.05.2022 Blomstring vassarve
22.05.2022 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
26.05.2022
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
26.05.2022 Blomstring bekkeblom
23.05.2022 Første observasjon hagesnegl
26.05.2022 Blomstring stikkelsbær
26.05.2022 Blomstring åkersennep
 
Når kommer våren?
25.05.2022
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
22.05.2022 Blomstring bekkeblom
22.05.2022 Voksenstadiet løpebiller
 
Når kommer våren?
23.05.2022
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
22.05.2022 Blomstring bakkesoleie
 
1 - 15 av 2 871 siste»»