Miljolare.no

Slekt: Tungrasslekta (Polygonum)

Når kommer våren?
06.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.07.2021 Blomstring tungras
Når kommer våren?
03.08.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
03.08.2020 Blomstring haremat
03.08.2020 Blomstring smørbukk
02.08.2020 Blomstring tungras
Når kommer våren?
09.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
09.07.2019 Blomstring hønsegras
09.07.2019 Blomstring tunbalderbrå
09.07.2019 Blomstring tungras
Når kommer våren?
14.07.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
14.07.2018 Blomstring tungras
14.07.2018 Blomstring vrangdå
Når kommer våren?
11.06.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2018 Blomstring hønsegras
11.06.2018 Blomstring nattfiol
09.06.2018 Blomstring skogsalat
09.06.2018 Blomstring tungrasslekta
Når kommer våren?
04.08.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.07.2016 Blomstring gullris
23.07.2016 Blomstring landøyda
28.07.2016 Blomstring smørbukk
01.08.2016 Blomstring tungras
Når kommer våren?
11.07.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.07.2015 Blomstring amerikamjølke
11.07.2015 Blomstring hønsegras
11.07.2015 Blomstring tunbalderbrå
11.07.2015 Blomstring tungras
11.07.2015 Blomstring vrangdå
Når kommer våren?
17.06.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.06.2014 Blomstring blåtopp
17.06.2014 Blomstring hvitbladtistel
17.06.2014 Blomstring nattfiol
17.06.2014 Blomstring tungras
Når kommer våren?
23.08.2013
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
25.07.2013 Blomstring hønsegras
20.07.2013 Blomstring fagerperikum
02.07.2013 Blomstring gjetertaske
16.07.2013 Blomstring tungras
08.08.2013 Blomstring smørbukk
15.07.2013 Blomstring hvitbergknapp
Når kommer våren?
04.08.2013
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
04.08.2013 Blomstring veitistel
04.08.2013 Blomstring tungras
04.08.2013 Blomstring åkersvineblom
04.08.2013 Blomstring vrangdå
04.08.2013 Blomstring hvit strandvindel
Når kommer våren?
07.07.2013
Tove Hamre
Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
(Traktorveien)
07.07.2013 Blomstring guldå
07.07.2013 Blomstring skjoldbærer
07.07.2013 Blomstring grasstjerneblom
07.07.2013 Blomstring tungras
07.07.2013 Blomstring nyseryllik
07.07.2013 Blomstring åkermynte
07.07.2013 Blomstring reinfann
07.07.2013 Blomstring geitrams
07.07.2013 Blomstring hønsegras
Når kommer våren?
25.07.2012
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
25.07.2012 Blomstring åkertistel
25.07.2012 Blomstring guldå
25.07.2012 Blomstring tungras
Når kommer våren?
22.07.2012
Tove Hamre
Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
(Traktorveien)
17.07.2012 Blomstring myrkongle
17.07.2012 Blomstring tungras
17.07.2012 Blomstring guldå
17.07.2012 Blomstring firkantperikum
17.07.2012 Blomstring nyseryllik
17.07.2012 Blomstring åkertistel
Når kommer våren?
09.07.2012
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.07.2012 Blomstring firkantperikum
08.07.2012 Blomstring meldestokk
08.07.2012 Blomstring tungras
08.07.2012 Blomstring balderbrå
08.07.2012 Blomstring skogsvinerot
Når kommer våren?
30.06.2011
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
30.06.2011 Blomstring mjødurt
30.06.2011 Blomstring tungras
30.06.2011 Blomstring gjerdevikke
30.06.2011 Blomstring fuglevikke
30.06.2011 Blomstring fredløs
30.06.2011 Blomstring blåkoll
1 - 15 av 17 siste»»