Miljolare.no

Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)

Fremmede arter
24.08.2022
Stryn vidaregåande skule
Bø (Stryn, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Når kommer våren?
15.07.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.07.2022 Blomstring tungras
 
Når kommer våren?
30.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring buskmure
29.06.2022 Blomstring harerug
30.06.2022 Blomstring kystgrisøyre
 
Når kommer våren?
28.06.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.06.2022 Blomstring fagerperikum
27.06.2022 Blomstring hønsegrasslekta
 
Når kommer våren?
26.06.2022
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
02.06.2022 Blomstring ballblom
18.06.2022 Blomstring blåklokke
24.03.2022 Blomstring blåveis
21.03.2022 Ankomst bokfink
18.06.2022 Blomstring engsmelle
28.05.2022 Blomstring gjerdevikke
20.04.2022 Ankomst gransanger
17.04.2022 Blomstring gullstjerne
16.05.2022 Ankomst hagesanger
06.06.2022 Blomstring harerug
15.05.2022 Bladsprett (musøre) hegg
28.05.2022 Blomstring hundekjeks
01.06.2022 Blomstring jonsokkoll
07.05.2022 Blomstring korsknapp
18.05.2022 Blomstring liljekonvall
16.05.2022 Ankomst løvsanger
29.04.2022 Blomstring marianøkleblom
28.05.2022 Blomstring markjordbær
26.04.2022 Ankomst munk
16.05.2022 Ankomst møller
10.06.2022 Blomstring prestekrage
01.06.2022 Blomstring rød jonsokblom
18.06.2022 Blomstring rødkløver
19.04.2022 Sang for første gang rødvingetrost
20.04.2022 Ankomst sanglerke
20.04.2022 Sang for første gang sanglerke
18.04.2022 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2022 Blomstring skogfiol
28.05.2022 Blomstring skogstorkenebb
02.06.2022 Blomstring småsyre
29.04.2022 Ankomst svarthvit fluesnapper
17.04.2022 Voksenstadiet sørgekåpe
28.05.2022 Blomstring tiriltunge
28.05.2022 Blomstring tveskjeggveronika
18.04.2022 Blomstring tysbast
21.05.2022 Ankomst tårnseiler
19.04.2022 Ankomst vintererle
07.05.2022 Blomstring vinterkarse
12.04.2022 Blomstring vårpengeurt
01.06.2022 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
16.06.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.06.2022 Blomstring hvit skogfrue
16.06.2022 Blomstring hvitbladtistel
15.06.2022 Blomstring høymol
14.06.2022 Blomstring åkersvineblom
 
Når kommer våren?
04.06.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.06.2022 Blomstring grasstjerneblom
04.06.2022 Blomstring grøftesoleie
04.06.2022 Blomstring krushøymol
04.06.2022 Blomstring ryllikslekta
 
Når kommer våren?
23.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.05.2022 Blomstring engsyre
 
Når kommer våren?
23.05.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
22.05.2022 Blomstring småsyre
 
Når kommer våren?
14.05.2022
Charlotte Bakke
Årebrot (Haugesund, Rogaland)
29.04.2022 Blomstring engsyre
29.04.2022 Blomstring markfrytle
29.04.2022 Bladsprett (musøre) rogn
 
Når kommer våren?
29.04.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
29.04.2022 Blomstring matsyre
 
Fremmede arter
27.09.2021
Knarvik ungdomsskule
Kvernhushaugane (Alver, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Fremmede arter
29.09.2021
Knarvik ungdomsskule
Kvernhushaugane (Alver, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Fremmede arter
28.09.2021
Knarvik ungdomsskule
Knarvik (Alver, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Fremmede arter
28.09.2021
Knarvik ungdomsskule
Knarvik (Alver, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
1 - 15 av 468 siste»»