Miljolare.no

Familie: Rosefamilien (Rosaceae)

Når kommer våren?
28.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.06.2020 Blomstring mjødurt
27.06.2020 Blomstring geitrams
28.06.2020 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
28.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
27.06.2020 Blomstring sumphaukeskjegg
28.06.2020 Blomstring solblom
27.06.2020 Blomstring mjødurt
28.06.2020 Blomstring kystmyrklegg
28.06.2020 Blomstring harerug
27.06.2020 Blomstring gullris
Når kommer våren?
28.06.2020
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Trøndelag)
04.06.2020 Blomstring stemorsblom
29.05.2020 Blomstring skogfiol
29.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
29.05.2020 Blomstring hundekjeks
31.05.2020 Ankomst gjøk
29.05.2020 Blomstring marikåpe
04.06.2020 Blomstring forglemmegei
04.06.2020 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
22.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2020 Blomstring myrtistel
22.06.2020 Blomstring hvit nøkkerose
22.06.2020 Blomstring buskmure
22.06.2020 Blomstring fredløsslekta
 
Når kommer våren?
21.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2020 Blomstring tunbalderbrå
20.06.2020 Blomstring skogsalat
20.06.2020 Blomstring rødsveve
19.06.2020 Blomstring høymol
20.06.2020 Blomstring hvitbladtistel
19.06.2020 Blomstring fjærekoll
20.06.2020 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
21.06.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
03.06.2020 Blomstring sølvmure
03.06.2020 Blomstring steinnype
03.06.2020 Blomstring småbergknapp
 
Når kommer våren?
17.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
16.06.2020 Blomstring kystgrisøyre
16.06.2020 Blomstring krattmjølke
16.06.2020 Blomstring korsved
16.06.2020 Blomstring gulflatbelg
16.06.2020 Blomstring rosefamilien
 
Når kommer våren?
17.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.06.2020 Blomstring steinnype
17.06.2020 Blomstring småsmelle
17.06.2020 Blomstring krattmjølke
 
Fremmede arter
12.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Skogskjegg (Aruncus dioicus)
Russekål (Bunias orientalis)
Vinbergsnegl (Helix pomatia)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Sitkagran (Picea sitchensis)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
Fremmede arter
12.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Skogskjegg (Aruncus dioicus)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
Fremmede arter
16.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
Fremmede arter
12.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
Onstadvegen (Kongsvinger, Innlandet)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Dyreriket (Animalia)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
Fremmede arter
12.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
Fremmede arter
12.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
Fremmede arter
16.06.2020
Kongsvinger ungdomsskole
(Kongsvinger, Innlandet)
Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Rynkerose (Rosa rugosa)
 
1-15 av 2157 siste»»