Miljolare.no

Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)

 • Bjørk (Betula pubescens) (26.04.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens) (26.04.2022)
 • Bjørk (Betula pubescens) (07.06.2021)
 • Bjørk (Betula pubescens) (07.06.2021)
 • Bjørk (Betula pubescens) (07.06.2021)
 • Bjørk (Betula pubescens) (07.06.2021)
 • Bjørk (Betula pubescens) (07.06.2021)
 • Bjørk (Betula pubescens) (26.05.2021)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (19.11.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) Milian (01.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (01.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (15.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (15.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (15.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (15.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.10.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (11.09.2020)
 • Hassel (Corylus avellana) (28.08.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) Aleksander (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (02.09.2020)
 • Bjørkeslekta (Betula sp.) (01.10.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens)
 • Bjørk (Betula pubescens) Cathrine Strøm Mortensen (27.05.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) Åsmund Berg (02.05.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) Tirill Bolsøy (28.04.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) (23.04.2020)
 • Bjørk (Betula pubescens) Ingar Granholt (11.04.2020)
 • Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)
 • Hassel (Corylus avellana)
 • Gråor (Alnus incana)
 • Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)
 • Hassel (Corylus avellana)
 • Gråor (Alnus incana)
 • Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)
 • Bjørk (Betula pubescens) (28.08.2019)
 • Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana) (28.08.2019)
 • Bjørk (Betula pubescens) (13.05.2019)
 • Bjørk (Betula pubescens) (13.05.2019)
 • Bjørk (Betula pubescens) Ingar Granholt (11.04.2019)