Miljolare.no

Klasse: Snelleplanter (Sphenopsida)

Når kommer våren?
09.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.05.2020 Blomstring forglemmegeislekta
09.05.2020 Blomstring kjerringrokk
 
Når kommer våren?
20.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
20.04.2020 Blomstring åkersnelle
20.04.2020 Blomstring skjellrot
 
Planteregistreringer
29.08.2019
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Arboretet og Botanisk hage (Bergen, Vestland)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Hvitnøkkeroseslekta (Nymphaea)
Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae)
Planteregistreringer
26.08.2019
Universitetet i Stavanger
Arboret (Sandnes, Rogaland)
Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)
Myrsnelle (Equisetum palustre)
Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
 
Når kommer våren?
09.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
08.05.2019 Blomstring skavgras
08.05.2019 Sang for første gang gjerdesmett
08.05.2019 Blomstring engkarse
 
Når kommer våren?
02.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
02.05.2019 Blomstring skogsnelle
02.05.2019 Blomstring gravmyrt
02.05.2019 Blomstring engsnelle
02.05.2019 Blomstring forglemmegei
 
Når kommer våren?
25.04.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.04.2019 Blomstring åkersnelle
25.04.2019 Blomstring vårerteknapp
25.04.2019 Blomstring spisslønn
25.04.2019 Sang for første gang løvsanger
25.04.2019 Blomstring korsknapp
25.04.2019 Blomstring engsoleie
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.05.2018 Blomstring skogsnelle
11.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
11.05.2018 Blomstring knollerteknapp
11.05.2018 Bladsprett (musøre) hestekastanje
11.05.2018 Bladsprett (musøre) gran
11.05.2018 Blomstring engsnelle
11.05.2018 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
11.05.2018
Kaland barne- og ungdomsskule
Fonnes (Austrheim, Vestland)
11.05.2018 Blomstring skogsnelle
11.05.2018 Blomstring selje
11.05.2018 Blomstring hestehov
11.05.2018 Voksenstadiet gresshumle
11.05.2018 Første observasjon brunskogsnegl
11.05.2018 Voksenstadiet humler
11.05.2018 Blomstring engkarseslekta
11.05.2018 Voksenstadiet dagsommerfugler
 
Når kommer våren?
29.04.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
29.04.2018 Blomstring åkersnelle
29.04.2018 Sang for første gang løvsanger
 
Når kommer våren?
18.05.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
18.05.2017 Blomstring skogsnelle
18.05.2017 Blomstring rød jonsokblom
18.05.2017 Blomstring myrfiol
18.05.2017 Første observasjon krattsnegl
18.05.2017 Voksenstadiet krattsnegl
 
Når kommer våren?
02.05.2017
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.05.2017 Blomstring skavgras
 
Når kommer våren?
30.04.2017
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
30.04.2017 Blomstring åkersnelle
30.04.2017 Blomstring gjøkesyre
 
Når kommer våren?
14.04.2017
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.04.2017 Blomstring åkersnelle
13.04.2017 Bladsprett (musøre) hegg
 
Planteregistreringer
24.08.2016
Bergen katedralskole
Myrdal (Aurland, Vestland)
Ryllik (Achillea millefolium)
Nyseryllik (Achillea ptarmica)
Tyrihjelm (Aconitum septentrionale)
Beitemarikåpe (Alchemilla monticola)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Artstre
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Turt (Cicerbita alpina)
Hestespreng (Cryptogramma crispa)
Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Engsnelle (Equisetum pratense)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Enghumleblom (Geum rivale)
Fjellforglemmegei (Myosotis decumbens)
Fjellsyre (Oxyria digyna)
Timotei (Phleum pratense)
Vier (Salix sp.)
Stjernesildre (Saxifraga stellaris)
Gullris (Solidago virgaurea)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Fuglevikke (Vicia cracca)
Gjerdevikke (Vicia sepium)
 
1-15 av 263 siste»»