Miljolare.no

Art: Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)

Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Opphavsrett: Stein Mortensen

Trepigget stingsild er vanlig over hele landet. Den har 2-5 frie pigger på ryggen foran ryggfinnen. Kroppen mangler skjell men er i varierende grad dekt av beinplater. Den trepiggete stingsilden er meget tilpasningsdyktig og finnes både i småbekker med rik vegetasjon, i brakkvann og i åpent hav. Antakeligvis var stingsilden en av de første artene som vandret inn i landet etter istiden, og som en følge av landhevningen finnes nå stingsild i vann 50-120 meter over havet. Trepigget stingsild er rovdyr og spiser en mengde forskjellige larver, mark og dyreplankton. Fisken blir kjønnsmoden når den er 1-2 år og gyter i en eller to sesonger. Hannen vokter reiret og passer på at eggene får optimale utviklingsforhold. Stingsild blir sjelden eldre enn tre år.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Beinfisk (Actinopterygii)
Orden    Stiklingfisker (Gasterosteiformes)
Familie     Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Slekt      Gasterosteus
Art       Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)