Miljolare.no

Art: Stor ferskvannsgjellesnegl (Viviparus viviparus)

Stor ferskvannsgjellesnegl (Viviparus viviparus)

Meget sjelden art, tidligere bare funnet i 8 vann i Oslo og Asker, blandt annet i Bogstadvannet. Arten har hovedutbredelsen i Sentral- og Øst-Europa. I følge Økland (1990), er arten satt ut i Oslo-området i slutten av forrige århundre. De norske lokalitetene ligger i områder dominert av kalkrik berggrunn eller på kalkrike marine avsetninger, dvs. vann med høy pH. Arten unngår den grunneste delen av littoralen.

Fremmedartslista 2018: Lav risiko

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Underklasse   Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden    Mesogastropoda
Familie     Viviparidae
Slekt      Viviparus
Art       Stor ferskvannsgjellesnegl (Viviparus viviparus)