Miljolare.no

Art: Lemen (Lemmus lemmus)

Dyreobservasjoner
26.06.2014
Frede Thorsheim
Raggsteindalen (Hol, Viken)
Lemen (Lemmus lemmus)
Hare (Lepus timidus)
 
Spor og sportegn
05.07.2012
Frede Thorsheim
Raggsteindalen (Hol, Viken)
Lemen - hull
Lirype - ekskrementer
Rein - fotspor
Dyreobservasjoner
15.09.2011
Bjørn Sørhøy
Lundflata (Steinkjer, Trøndelag)
Dyreriket (Animalia)
Lemen (Lemmus lemmus)
Gnagere (Rodentia)
 
Når kommer våren?
04.05.2011
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
17.04.2011 Voksenstadiet humler
17.04.2011 Ankomst rugde
20.04.2011 Første observasjon lemen
 
VANDA: Pattedyr
19.09.1989
Byremo videregående skole
Grindheimsvatnet (Lyngdal, Agder)
Elg (Alces alces)
Rådyr (Capreolus capreolus)
Lemen (Lemmus lemmus)
 
Pattedyr i og ved vatn
30.08.1989
Setesdal Videregåande skule avd Hornnes
Store Bjørnevatnet (Valle, Agder)
Lemen (Lemmus lemmus)
Røyskatt (Mustela erminea)
Sau (Ovis aries)