Miljolare.no

Art: Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia albifrons

Larvene lever i næringsfattige til middels næringsrike myrdammer med flyteplanter. Østlig art med hovedutbredelse i Russland og Sibir. I det sentrale Europa er det bare en liten populasjon igjen. I Norge er den bare kjent fra noen få lokaliteter i Aust-Agder og Østfold og blir karakterisert som truet. Flygetid fra midten av mai til begynnelsen av august.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Øyenstikkere (Odonata)
Underorden    Libeller (Anisoptera)
Overfamilie     Libelluloidea
Familie      Libellulidae
Slekt       Leucorrhinia
Art        Leucorrhinia albifrons