Miljolare.no

Art: Handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum)

Andre navn: håndmarinøkkel

Rødlistestatus: Sårbar

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Ormetungefamilien (Ophioglossaceae)
Slekt     Marinøkkelslekta (Botrychium)
Art      Handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum)