Miljolare.no

Art (sp.): Gymnozyga cf. monoliformis

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Koplingsalger (Zygnematales)
Slekt    Gymnozyga
Art (sp.)     Gymnozyga cf. monoliformis