Miljolare.no

Art (sp.): Aeshna cf. juncea

Usikker baestemmelse. Noen individer av A. juncaea kan være vanskelige å skille fra A. grandis fordi bestemmelsesnøklene bruker relativ størrelse på forskjellige organer som karakterer. Disse forandrer seg etterhvert som dyret vokser. I tillegg vet en for lite om hvordan karakterene som brukes varierer innen artene. Begge artene er svært vanlige. A. juncaea foretrekker oligotrofe, lett sure (humuspåvirkede) sjøer og dammer, mens A. grandis helst finnes i mer næringsrike vann.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Øyenstikkere (Odonata)
Underorden    Libeller (Anisoptera)
Overfamilie     Aeshnoidea
Familie      Aeshnidae
Slekt       Aeshna
Art (sp.)        Aeshna cf. juncea