Miljolare.no

Slekt: Hinnebregneslekta (Hymenophyllum)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Rekke  Karsporeplanter (Pteridophyta)
Klasse   Bregneplanter (Pteropsida)
Familie    Hinnebregnefamilien (Hymenophyllaceae)
Slekt     Hinnebregneslekta (Hymenophyllum)
Art      Hinnebregne (Hymenophyllum peltatum)
Art      Tannhinnebregne (Hymenophyllum tunbrigense)