Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nyborg skole
Område:Bymarka v/hoppbakke (Trondheim, Trøndelag)
Dato:08.01.2003
Registrert:20.01.2003
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Ekskrementer


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Spisespor
Kommentar:på vier


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Fotspor
Kommentar:fra voksen og kalv


Art:Hund (Canis familiaris)
Type sportegn:Fotspor


Art:Hund (Canis familiaris)
Type sportegn:Urin på snø


Art:Spurveugle (Glaucidium passerinum)
Type sportegn:Annen type sportegn
Kommentar:12 spissmus i fuglekasse