Når?

  • Om våren

Passer for

  • Alle

Registrering

  • Dato for blomstring, løvsprett eller første observasjon av arter

Følg med på hva som skjer i naturen når den våkner til liv igjen etter en kald vinter og se hvor mye den forandrer seg i løpet av et par vårmåneder! Hvilke dato så du den første hestehoven i blomst og når så du den første linerla? Ved å registrere dato og sted for de første observerte vårtegnene, er du med på å kartlegge vårens fremmarsj i vårt varierte land.

Norge er et langstrakt land med mye fjell og daler, og vi har derfor store variasjoner i klima fra sør til nord og fra øst til vest. Våren kommer derfor ikke til samme tid alle steder. Først ute er Rogaland, der linerla kan dukke opp allerede i mars og bjørka spretter i april, mens mange steder i Finnmark må vente til begynnelsen av juni før det blir museører på bjørka.

02.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.05.2016 Bladsprett (musøre) selje
02.05.2016
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
01.05.2016 Bladsprett (musøre) hegg
01.05.2016 Voksenstadiet marihøner
01.05.2016 Bladsprett (musøre) solbær
02.05.2016
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland, Nordland)
01.05.2016 Ankomst enkeltbekkasin
02.05.2016 Ankomst vipe
1 til 3 av totalt 16394 Vis alle
1 til 3 av totalt 2104 Vis alle
A og E Solhaug
Lurøy, Nordland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 14.05.2015
Aage A. Berg
Snåsa, Nord-Trøndelag
Registreringer: 15 vis
Siste reg.: 24.03.2012
Aage Heie
Trondheim, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 17.03.2007
1 til 3 av totalt 2104 Vis alle
1 til 3 av totalt 1135 Vis alle
  • Gunvor Hustoft30.04.2016
  • Kari Nylund30.04.2016
  • Kari Nylund30.04.2016
  • 1 til 3 av totalt 1135 Vis alle