Når?

  • Om våren

Passer for

  • Alle

Registrering

  • Dato for blomstring, løvsprett eller første observasjon av arter

Følg med på hva som skjer i naturen når den våkner til liv igjen etter en kald vinter og se hvor mye den forandrer seg i løpet av et par vårmåneder! Hvilke dato så du den første hestehoven i blomst og når så du den første linerla? Ved å registrere dato og sted for de første observerte vårtegnene, er du med på å kartlegge vårens fremmarsj i vårt varierte land.

Norge er et langstrakt land med mye fjell og daler, og vi har derfor store variasjoner i klima fra sør til nord og fra øst til vest. Våren kommer derfor ikke til samme tid alle steder. Først ute er Rogaland, der linerla kan dukke opp allerede i mars og bjørka spretter i april, mens mange steder i Finnmark må vente til begynnelsen av juni før det blir museører på bjørka.

26.05.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
26.05.2016 Blomstring skogkarse
26.05.2016 Blomstring småsyre
26.05.2016 Blomstring åkerforglemmegei
26.05.2016
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
25.05.2016 Blomstring solbær
26.05.2016
Eli Brattland
Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
26.05.2016 Sang for første gang gjøk
22.05.2016 Sang for første gang hagesanger
22.05.2016 Sang for første gang makrellterne
1 til 3 av totalt 16688 Vis alle
1 til 3 av totalt 2113 Vis alle
A og E Solhaug
Lurøy, Nordland
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 14.05.2015
Aage A. Berg
Snåsa, Nord-Trøndelag
Registreringer: 15 vis
Siste reg.: 24.03.2012
Aage Heie
Trondheim, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 17.03.2007
1 til 3 av totalt 2113 Vis alle
1 til 3 av totalt 1175 Vis alle
  • Gunvor Hustoft25.05.2016
  • Gunvor Hustoft25.05.2016
  • Gunvor Hustoft25.05.2016
  • 1 til 3 av totalt 1175 Vis alle