Kommune:Fredrikstad, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.09.2006
Område ID9988
Undersøkt av:Cicignon skole (2006, 2013)
kart
UTM 6570212 nord, 268942 øst, sone 33