Kommune:Lillehammer, Oppland
Områdetype:innsjø
Areal (m²):80 000
Opprettet:01.05.1997
Område ID964
Undersøkt av:Lillehammer videregående skole (1989)
kart
UTM 6778800 nord, 582600 øst, sone 32