Kommune:Haugesund, Rogaland
Områdetype:innsjø
Areal (m²):83 000
Opprettet:01.05.1997
Område ID891
Undersøkt av:Vardafjell videregående skole (1989-1994)
kart
UTM 6593500 nord, 289700 øst, sone 32