Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ skog
Opprettet:05.09.2006
Beskrivelse:
Blandingsskog, kulturmark og mindre myrområder rundt vannet
Område ID7552
Undersøkt av:Lianvatnet skole/Skoleavdelingen Bup-Klinikk (2006-2008)