Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.06.2019
Område ID72252
Undersøkt av:ParkLAB (2019)
kart
UTM 6648487 nord, 264487 øst, sone 33