Kommune:Larvik, Vestfold
Områdetype:kyst
Opprettet:23.04.2019
Beskrivelse:
Spesielt kystområde med rullestein og gravrøyser av rullestein. Noe kratt.
Område ID72073
Undersøkt av:Charlotte Bakke (2019)
kart
UTM 6548492 nord, 202745 øst, sone 33