Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.01.2019
Beskrivelse:
Hage i rekkehus
Område ID71047
Undersøkt av:Terje levsand (2019)
kart
UTM 6653296 nord, 265486 øst, sone 33