Kommune:Grimstad, Agder
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:27.01.2019
Beskrivelse:
Husbebyggelse på åsrygg dominert av furutrær og eik.
Område ID69987
Undersøkt av:Fuglevennen (2019)