Kommune:Vågan, Nordland
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:27.01.2019
Beskrivelse:
Et åpent hageområde, noen busker og trær i nærheten, ellers åpent mot havet med et stort fjære-område, på innersiden av Lofoten, mot Vestfjorden (Ørsnes).
Område ID69016
Undersøkt av:Judith Koesveld, van (2019)
kart
UTM 7565608 nord, 474633 øst, sone 33