Kommune:Trondheim, Sør-Trøndelag
Områdetype:elv/bekk‚ skog
Opprettet:09.07.2018
Beskrivelse:
Smalt skogbelte, blandingsskog, mellom dyrket mark (gressekre) og boligområde.
Område ID65895
Undersøkt av:Jon Olav Sætertrø (2018)
kart
UTM 7037020 nord, 266707 øst, sone 33