Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:skolebygning
Opprettet:21.09.2005
Beskrivelse:
Nytt Skolebygg høsten 2003,liten del består av den gamle skole som ble bygget i 1975
Område ID6252
Undersøkt av:Åsvang skole (2005-2010)