Kommune:Valle, Agder
Områdetype:skog
Opprettet:13.09.2005
Beskrivelse:
Nær riksvegen. Furu og granskog.
Område ID6223
Undersøkt av:Valle skule (2005)