Kommune:Ørland, Trøndelag
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:23.11.2017
Beskrivelse:
Gammel gravplass som i dag er gjengrodd av busker og kratt. Deriblant tornebusker.
Område ID61895
Undersøkt av:Botngård skole (2018)