Kommune:Sarpsborg, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.09.2017
Område ID60938
Undersøkt av:Frederik II videregående skole (2017)
kart
UTM 6575935 nord, 282472 øst, sone 33