Kommune:Oslo
Områdetype:kyst
Opprettet:06.09.2017
Beskrivelse:
Bebygd område med kystsone ut mot fjorden.
Område ID60808
Undersøkt av:Hartvig Nissens skole (2017, 2019)
kart
UTM 6648868 nord, 258223 øst, sone 33